החלפת מערכות ליבה בפיתוח עצמי - למה ואיך?

אירוע מפגש דגל C3 - אתגרי החלפת מערכות הליבה, שני, 19 במרץ 2018, 11:10

הרצאות נוספות באירוע מפגש דגל C3 - אתגרי החלפת מערכות הליבה

Open Accessibilty Menu